Ketridži za HiFu aparat

Standardni HIFU je opremljan sa 5 sondi sa različitom dubinom tretiranja!

Ketridži za HiFu – LICE (3mm, 4.5mm) 10.000 okidanja – Cena: 550€

Ketridži za HiFu – TELO (16mm, 13mm, 10mm, 8mm, 6mm) 10.000 okidanja – Cena: 550€