VCA LASER 808nm

VCA LASER 808nm Diode Laser Hair Removal

OSNOVNE INFORMACIJE:

  1. Dužina talasa od 800nm prodire dublje u dermis u poređenju sa drugim laserima..
  2. Dobra absorpcija melanina.
  3. Dosta manji rizik od pigmentnih promena nakon terapije, u poređenju sa drugim laserima (rizik se smanjuje sa značajnim rashlađivanjem ili primenom dužih pauza između impulsa).
  4. Laser je manjih dimanzija, pa samim tim je lakši za pomeranje-transport i vrlo jednostavan za upotrebu.

Poluprovodni diodni laseri spadaju u najefikasnije izvore svetlosti koji su nam dostupni. Diodna tehnologija predstavlja nešto novo u odnosu na sve ostale trenutno dostupne uređaje za otklanjanje dlaka. Diodni laseri emituju pulsirajuće svetlo od 800nm. Melanin ne absorbuje talase dužine  800nm. Ovo pulsirajuće svetlo prodire dublje u folikulu dlake, pa je srazmerno tome i veća verovatnoća oštećenja folikularnih centara za rast.

Diodni laser smanjuje pojavu postupalnih ili pigmentnih promena. Laser se koristi sa uređajem za kontaktno hlađenje. Neposredno pre samog tretmana potrebno je obrijati mesto koje će biti tretirano. Bitno je ukloniti dlake sa tretiranog dela kako se ne bi smanjila efikasnost samog lasera (dlake koje su na površini kože prenose toplotnu energiju na okolne delove kože, pa se samim tim i smanjuje prenos laserske  energije do folikula dlake). Takođe smanjuje se miris indikovan tretmanom.

Diodni laser dovodi do privremenog gubitka dlake. Tretmani se prilagođavaju individualno za svakog klijenta, kao i broj potrebnih tretmana koji za rezultat imaju trajno uklanjanje dlaka. Parametre za upotrebu lasera određuje lekar na osnovu kliničkog iskustva i profesionalne procene za svakog klijenta individualno.  Većina pacijenata sa smeđim ili crnim dlakama iskusiće odlaganje ponovnog rasta dlaka 2 – 6 meseci nakon jednog tretmana. Dugoročno suzbijanje rasta dlaka može se očekivati nakon višestrukih tretmana. Tokom tretmana moguća je  blaga nelagodnost. Bol se može umanjiti upotrebom anestetika u vidu kreme ili injekcije.